Jatkuvat tukipalvelut

Konehuone tuottaa asiakkailleen jatkuvia sopimuspohjaisia tukipalveluita, joiden tarkoituksena on huolehtia järjestelmien käytettävyydestä, suorituskyvystä ja muutosjoustavuudesta sekä auttaa asiakasta mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Teemana jatkuvissa palveluissamme on painopisteen siirtäminen “sairaudenhoidosta terveydenhoitoon”, jolloin pyrimme ennakoivien toimenpiteiden kautta välttämään yllättävät ongelmatilanteet ja muutostarpeet.

Ennakoivia toimenpiteitä ovat säännölliset tarkistustoimenpiteet, niistä tehtävä raportointi ja yhteiset tapaamiset.  Säännöllisissä yhteisissä tapaamisissa käydään läpi havainnot, tukitoimenpiteet ja kehitysehdotukset.

Olemme mukana arjessasi

Mahdollisten häiriötilanteiden vaatimat selvitys- ja korjaustoimenpiteet sekä niiden raportoinnit kuuluvat tietenkin osana sopimuspohjaisiin tukipalveluihimme.  Konehuoneen asiantuntijat toimivat myös asiakkaan edustajana muiden yhteistyökumppaneiden, kuten teknologiatoimittajien suuntaan.

Sopimuspohjaiset tukipalvelumme auttavat myös asiakkaitamme resursoinnissa lomajärjestelyiden ja sairastapausten yhteydessä.   

Jatkuva vuoropuhelu ja yhteinen tekeminen auttavat täyttämään vaatimukset ja odotukset, jotka kohdistuvat asiakkaan palvelukokemukseen.

Kysy lisää palveluistamme

Konehuoneen sertifioidut asiantuntijat tarjoavat asiakkaille markkinoiden terävintä teknologiaosaamista. Viemme liiketoimintasi seuraavalle tasolle.